Vedligeholdelse

Gode råd om ventilation

Efter at vi har fået udskiftet vinduer, døre og tag, er vores boliger blevet meget tætte, derfor stilles der større krav til udluftningen end tidligere.
Så i egen og foreningens interesse er det vigtigt, at man iagttager neden-
nævnte regler. Det vil ud over at skåne huset, også give et bedre indeklima, og hvem ønsker ikke det?


1. Boligen skal udluftes jævnligt ved at lave gennemtræk. (Helst dagligt).

2. Brug også den naturlige ventilation der installeret i huset. Dvs. at alle ventiler normalt skal være åbne. (Se nedenfor).

3. Det er yderligere en god ide, at åbne dørene mellem boligens rum, når man forlader boligen i længere tid. Det tillader, at damptrykket bliver udjævnet i boligen og bliver transporteret ud med den naturlige venlilation. Det gælder især de fugtproducerende rum som soveværelse, badeværelse og køkken. Hvis man har monteret ventilator i trækkanalen på badeværelset er det ekstra vigtigt at døren til badeværelset efterlades åben, da ventilatoren er forsynet med en kontraventil, der forhindrer tilførsel af frisk luft, når den er slukket.

Naturlig ventilation

Husene er født med naturlig ventilation. Det vil sige, at der er ventilations-
muligheder med en vægventil i stuen, spalteventiler på vinduet i køkkenet og på terrassedøren samt trækfunktion foroven på Veluxvinduerne på 1. sal. Disse ventilationskanaler udgør sammen med aftrækskanalen i badeværelset den naturlige ventilation.

Spalteventilerne har 3 indstillinger: Lukket, halvt åbent og helt åbent.

Trækkanalen på væggen til højre for terrassedøren kan skrues op og i, men bør altid stå helt åben.

Velux vinduerne har en trækventil øverst på vinduet og en trækmulighed nederst i selve håndtaget, der har 2 indstillinger.
Her anbefalinger vedr. udluftning i den kolde periode / sæson for kondens:

Der bør luftes ud 2-3 gange dagligt, helst hurtigt og effektivt, gerne med gennemtræk. Mange er sikkert blevet mindre tilbøjelige til at lufte ud med de højtflyvende energipriser - MEN tør luft er billigere at varme op end fugtig luft.

  • Er der kondens/dug på indersiden af ruden, er der behov for udluftning.Ventilationsklappen bør være lukket når det er koldt udenfor (under 12-15°). Står ventilationsklappen åben i koldt vejr, vil der dannes kondens på underside af topkasse og kapsler, der så kan dryppe ned mellem ramme og karm. Dette viser sig oftest ved at løbe ind midt på karmen ved hængslerne, eller i bunden af vinduet.
  • klik her for links vedr. kondens


Aftrækskanalen på toilettet bør ligeledes altid stå åben, men de fleste steder har man monteret en mekanisk ventilator i trækkanalen. Ventilatoren har en kontraventil, som desværre lukker helt af, når ventilatoren er slukket.

Tryk eventuelt på dette link, der viser billeder af ventilationskanalernes placering i de forskellige rum.

Fugtproblemer

Da bestyrelsen jævnligt har henvendelser om fugtproblemer, skal vi bede om at ovennævnte udluftningsregler iagttages, og at man er opmærksom på at luftfugtigheden i boligen ikke bliver for høj. Den skal helst ligge på 40-45% RF i vinterhalvåret og 60-70% i sommerhalvåret. Endvidere bør temperaturen holdes på omkring 20 grader Celsius.

Hvis der opstår kondensdannelse (fugtperler) på indersiden af vinduerne, er det tegn på at luftfugtigheden er for høj, og at der straks skal luftes ud.

Sørg endvidere for at bruge emhætten, når der laves mad og hvis man har monteret ventilator i badeværelset, så sørg for at den er tændt, når man bader og indtil fugten er ude af rummet.