Om foreningen

Grundejerforeningen Rubinen

Ifølge Lokalplan 3 er andelshaverne forpligtet til at være medlem af Fællesgrundejerforeningen ”Rubinen”, der foruden vores egen forening omfatter andelsforeningerne Ametysten og Langebro samt ejerforeningen Ametystvej 2-40.

Kontingentet udgør p.t. 450 kr. årligt.

Medlemskabet indebærer endvidere at man skal aftage You See’s Grundpakke. (Se under Kabel-TV).

Grundejerforeningens vedtægter kan downloades her: Vedtægter

Vores Repræsentant / bestyrelsesmedlem i Grundejerforeningen Rubinen er Jens Andersen.


Foreningens formand  er
Jens Andersen
Safirvej 29
3650 Ølstykke
tlf: 4196 6555
Mail: and@covi.dk

 

Kontaktperson hos SWE:
Flemming Nymand Pedersen
Mail: 
fnp@swe.dk
tlf. 3376 4743