Om foreningen

Grundejerforeningen Rubinen

Ifølge Lokalplan 3 er andelshaverne forpligtet til at være medlem af Fællesgrundejerforeningen ”Rubinen”, der foruden vores egen forening omfatter andelsforeningerne Ametysten og Langebro samt ejerforeningen Ametystvej 2-40.

Kontingentet udgør p.t. 450 kr. årligt.

Medlemskabet indebærer endvidere at man skal aftage You See’s Grundpakke. (Se under Kabel-TV).

Grundejerforeningens vedtægter kan downloades her: Vedtægter

Bestyrelsen varetager vores interesser i Grundejerforeningen, hvis spørgsmål til dette så kontakt et bestyrelsesmedlem ved at klikke her.


Foreningens formand  er
Brian Norup
Ametystvej 2
3650 Ølstykke
Tlf. 2212 0000
Mail: brikat@live.dk

 

Kontaktperson hos SWE:
Magnus Boas
Mail: mag@swe.dk

tlf. 3376 4708