Salg af bolig

Blanketter

Ved overdragelse af boligen til ny andelshaver skal der meldes flytning til til hhv. HNG og DONG, ligesom der skal bruges blanket til  overdragelse og vandaflæsning.

           HNG  (Link til HNG)

          Ørsted (Link til Ørsted) *)

          Overdragelsesblanket

          Vandaflæsning


*) Har man alternativ el-leverandør, skal der  meldes flytning både til
    Dong og til vedkommende anden leverandør.