Forsikring

Bygningsforsikring

Forsikringen er tegnet i Købstædernes Forsikring.

Forsikringen dækker

 • Bygningsbrand
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Svampe- og insektskader
 • Restværdi
 • Kortslutning
 • Huslejetab
 • Husejeransvar
 • Rørskade (skjulte rør)
 • Rørskade på stikledninger

Endvidere

 • Retshjælp
 • Bestyrelsesansvar

Der henvises til forsikringsvilkår nr. 201.5

Forsikringen har en selvrisiko på kr. 2.865, som foreningen dækker, når skaden vedrører om klimaskærmen, hvorimod selvrisikoen ved skader på carporte samt skader inde i huset dækkes af den enkelte andelshaver.

Udestuer er ikke omfattet af forsikringen.

Carporte er kun omfattet af forsikringen, såfremt stolperne er sat i beton.