Forsikring

Bygningsforsikring

Forsikringen er tegnet i Købstædernes Forsikring.

Forsikringen dækker

 • Bygningsbrand
 • Anden bygningsbeskadigelse
 • Svampe- og insektskader
 • Restværdi
 • Kortslutning
 • Huslejetab
 • Husejeransvar
 • Rørskade (skjulte rør)
 • Rørskade på stikledninger

 

Endvidere

 • Retshjælp
 • Bestyrelsesansvar

Der henvises til forsikringsvilkår nr. 201.5

Forsikringen har en selvrisiko på kr. 2.865, som foreningen dækker, når skaden vedrører om klimaskærmen, hvorimod selvrisikoen ved skader på carporte samt skader inde i huset dækkes af den enkelte andelshaver.


Carporte og udestuer er kun omfattet af forsikringen, såfremt stolperne er sat i beton.