Om foreningen

Kabel-TV

Ifølge Lokalplan 3 er det ikke tilladt at opsætte antenner på vore huse.

Fællesgrundejerforeningen "Rubinen" har på medlemmernes vegne tegnet kontrakt med YouSee om levering "Grundpakken".

Afgiften for denne pakke opkræves 2 gange om året af Rubinen.

Pr. 1. januar 2021 udgør den halvårlige opkrævning kr. 1.182,00.
 
YouSee fakturerer det enkelte medlem for evt. tilvalg ud over Grundpakken.

Afgiften reguleres hvert år pr. 1. januar.

Evt. spørgsmål vedr. Kabel-TV skal rettes til bestyrelsen for Rubinen.

Foreningens formand er Brian Norup, Amatystvej 2, tlf: 2212 0000.

YouSee yder rabat til Rubinens medlemmer på hhv. mobiltelefoni og bredbånd.