Om foreningen

Haveudvalget

Susanne Friland Jensen
Morten Larsen


Det er udvalgets opgave at overvåge de grønne områder, samt veje og stier med henblik på, at de altid fremstår indbydende og velordnede.

Udvalget kontrollerer endvidere at snerydning på vejene varetages efter de aftalte regler.

Udvalget håndterer endvidere

  • Indkaldelse og afvikling af de halvårlige havedage
  • Kontrol af fremmødet på havedage.
  • Opsyn med legepladserne.
  • Primær kontakt til vore  ”traktorførere”.
  • Påtale af ulovlig parkering og andre uhensigtsmæssigheder på veje og fortove samt haver
  • Overvåge asfaltbelægningerne på veje og fortove
  • Holde orden og opsyn med foreningens skur og redskaber
  • Udlån af trailer og haveredskaber