Salg af bolig

Ny underskriftprocedure på overdragelsesdokumenter

Pr. 1. september 2014 er foreningen gået over til en ny procedure ved underskrivelse af overragelsesaftaler.

Når en køber er fundet, holdes et møde mellem køber, sælge. På dette møder udfylder køber og sælger overdragelsesblanketten.

Derefter udarbejder SWE en overdragelsesaftale, der fremsendes til parterne til elektronisk underskrift med NemID via Penneo, som er et selskab, der er autoriseret til dette arbejde.

Systemet virker på den måde, at SWE udsender en mail til alle parter der skal underskrive. Der vil i mailen være en instruktion om, hvordan man underskriver.

Når alle parter har underskrevet, vil der automatisk blive udsendt en mail til alle involverede med besked om at overdragelsesaftalen er endeligt underskrevet. Den underskrevne aftale vil være vedhæftet denne mail.

Læs også Penneros introduktion til systemet, samt siden "Vejledning ved salg", der bl..a. beskriver, hvorledes foreningen håndterer en elektronisk overdragelse.

Såfremt du ikke har NemID og ikke ønsker at anskaffe dig det, vil det fortsat være muligt at fremsende købsaftalerne i papirudgave på ”gammeldags” maner. Kontakt i givet fald administrator, hvis du har brug for det.

Det er vigtigt, at du får underskrevet aftalen så hurtigt som muligt. Køber skal nå at instruere sin bank om overførsel af købesummen for lejligheden.

Husk også, at køber ifølge loven om forbrugerbeskyttelse har en fortrydelsesfrist på 6 dage efter aftalen er skrevet under.