Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af Velux vinduerne

Mindst 1 gang om året skal de bevægelig dele i vinduerne smøres med det uddelte smørefedt.

Man kommer til de bevægelige dele ved at lukke vinduet op, og derefter trække ned i håndtaget foroven.

Ved samme lejlighed skal gummelisterne smøres med den ligeledes uddelte silikonestift. Det gøres også, mens vinduet er åbent.

Skulle smørefedtet eller silikonen blive væk eller brugt op kan nye købes i byggemarkeder.

Skriv en "HUSKER" ind i kalenderen, fx. på 1. maj, så får du gjort denne lille vedligeholdelsesopgave regelmæssigt.

NB:
Hvis der på et tidspunkt anmeldes fejl på vinduerne, der vedrører de bevægelige dele eller gummilisterne, vil det blive vurderet om vedligeholelsesplanen har været overholdt.
I modsat fald kan reparationen blive på andelshaverens regning.

Anmeldelse/reklamation over vindstøj fra vinduer klik her

Råd vedr. udluftning klik her