Vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse

Foreningen vedligeholder murværk samt alt, hvad der ligger over tagrendeniveau.

Den enkelte andelshaver har ansvaret for vedligeholdelse af alt træværk under tagrendeniveau.

Dvs.
-Køkkenvindue, hoveddør, terrassedør samt bryggersdør
-Beklædning på bryggers inkl. tagudhæng samt vindskeder (alle 3 sider)
-Udhæng samt spærender langs facader både mod gade samt have. 

Endvidere er eventuelle carporte og udestuer/terrasseoverdæk-ninger omfattet af vedligeholdelsespligten.

Træværket skal til enhver tid fremstå vel vedligeholdt. 

Eventuelle svigt vil blive påtalt.

Hvis gentagne påtaler ikke efterleves, er foreningen berettiget til at lade arbejdet udføre for andelshaverens regning.

For farvevalg: Se farvekoder.

Andelshaveren har endvidere pligt til at holde haven og klippe hækken, rydde fortovet for evt. sne. samt renholde tagrender på begge sider af boligen.

Vore traktorførere rydder fortovene i det omfang, de har tid.

Denne omstændighed fritager imidlertid ikke andelshaveren for ansvaret.