Vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse

Al indvendig vedligeholdelse, (inkl. fast inventar) samt el og VVS, påhviler den enkelte andelshaver.

VVS omfatter også evt. rensning af forbindelsen fra huset til kloaken, dog vil evt. sætningsskader falde under vores forsikringsdækning.

Er man i tvivl om, hvorvidt der måtte være sætningsskader o.l., kan andelshaveren foranstalte en TV-inspektion, der betales af andelshaveren.

Såfremt inspektionen viser skader på ledningen, som ikke er forårsaget af andelshaveren, refunderer foreningen andelshaverens betaling for inspektionen.

Det er andelshaverens ansvar at vedligeholde låsene i boligen. Endvidere påhviler det andelshaver at udskifte evt. punkterede termoruder.

Flytning af vægge eller anden indendørs ombygning er tilladt. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivning og andre offentlige forskrifter.

Arbejder der kræver byggetilladelse, må ikke iværksættes før bygge­tilladelse har været forevist bestyrelsen. 

Gasbeton vægge kan slå mindre revner da bygningerne arbejder, udbedring af sådanne revner falder under nomal vedligeholdelse.
Hvis revne opserveres er det en god ide at armere disse før ny malerbehandling dette kan udføres med enten bølgesøm eller at lime disse og til dette har vi gode erfaringer med produkt som H+H Fugelim.
Se her for vejledning til brug af  fugelim.
Både bølgesøm samt fugelim kan købes i de fleste byggemarkeder.