Vedligeholdelse

Vejledning vedr. løse håndtag

Håndtagene på de nye hoveddøre kan, som alle andre håndtag, blive lidt løse med tiden.

Da det er lidt tricky at stramme dem igen, har vi udarbejdet en lille vejledning i denne øvelse.

Hvis håndtaget bliver løst:  

Find den umbraco nøgle frem, der fulgte med ved opsætning af døren og skru det indvendige håndtag af.  

Hold døren åben, under operationen.  

Pas på, når du bruger umbraconøglen, at du ikke ødelægger hverken kærv eller gevind.

 

            

Når du sætter skruen i igen, så se til, at den går let i gevindet og spænd den ikke for hårdt.

Når håndtaget er taget af, fjernes dækpladen ved at stikke en lille skruetrækker ind, hvor der er et hak i dækpladen:

           


Under dækpladen kommer to skruer til syne:

           

Stram herefter skruerne.

De må hverken strammes for meget eller for lidt!

Når du har strammet skruerne, skal du derfor tjekke om håndtaget går som det skal.

Går håndtaget for stramt, løsnes skruerne en kvart omgang, og der tjekkes igen.

Husk, når du sætter skruen i håndtaget igen, at den skal gå let i gevindet og ikke må spændes for hårdt.