Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af kloak samt vandlåse

Urenheder i afløbet kan forårsage kloaklugt i boligen.
Sørg for at holde dine afløb samt s-låse rene ved regelmæssigt at rense dem, dette både for at forbygge tilstoppelse samt forbygge for førnævnte lugtgener.

 

Der er S-låse under vask i køkken (synlig i køkkenskab) i gulvafløb i badeværelse samt bryggers/fyrrum (optagelig indsats i gulvafløbet) og i toilettet.

Køkken afløb renses ved at afmonter hele s-låsen og rense denne (husk at tjekke efterfølgende for utætheder), s-låse i gulv renses ved at tage låse indsatsen op af gulafløbet og rense denne (husk at få den skubbet helt ned så pakning slutter tæt).
Se artikel fra Idenyt eller Bolius vedr. rens af afløb.

Opstår der kloaklugt i dit hus, kan det evt. skyldes, at vandlåsene på husets afløbsinstallationer er tørret ud eller suget tomme.
Det kan ske, hvis du ikke har brugt afløbene i en periode (fx hvis du har været bortrejst). Vandlåsene kan også blive suget tomme i forbindelse med det regner kraftigt.
Oplever du lugtgener, skal du åbne for vandhanerne ved alle afløb og trække ud i toilettet. Husk også de gulvafløb, du måske ikke bruger så ofte. Alle vandlåsene bliver fyldt op med vand og kloaklugten bør forsvinde.

Andelshaver er selv ansvarlig for evt. rensning af forbindelsen fra huset til kloakken i vejen.

En evt. sætningsskader falde under vores forsikringsdækning. Er man i tvivl om, hvorvidt der måtte være sætningsskader o.l., kan andelshaveren foranstalte en TV-inspektion, der betales af andelshaveren.

Såfremt inspektionen viser skader på ledningen, som ikke er forårsaget af andelshaveren, refunderer foreningen andelshaverens betaling for inspektionen.