Salg af bolig

Salg gennem ejendomsmægler

Det står andelshaverne frit for, at anvende ejendomsmægler for at finde en køber til andelen.

Man skal imidlertid være opmærksom på, at man for honoraret til ejen- domsmægleren udelukkende får hjælp til at finde en køber, mens selve overdragelsen finder sted i foreningens regi.

Ejendomsmægleren har heller intet at gøre med værdiansættelsen.

Den maksimale ­pris for salg af andelen er fastsat af generalforsamlingen. Dertil kan lægges værdien af evt. forbedringer, som de er beregnet af foreningens vurderings­mand.

Der gælder således de samme regler for salg gennem ejendomsmægler, som hvis du selv finder køberen, dvs. at selve salget foregår gennem vores administrator, ligesom købe­summen skal indbetales på foreningens konto, jvf. foreningens vedtægter.

Når du har en modtaget en underskrevet købsaftale fra ejendomsmægleren, udfylder du foreningens overdragelsesblanket og sender den til administrator. Du kan evt. en sende kopi af købsaftalen med til orientering.

Derefter udarbejder administrator en overdragelsesaftale, som skal underskrives af hhv. bestyrelse, sælger og køber.