Salg af bolig

Energimærkning

Pr. 1. januar 2016 trådte en lov i kraft, der ved salg af en bolig giver sælger pligt til at køber har modtaget energimærket for den pågældende bolig inden en aftale om salg indgås.

Foreningen har fået en udarbejdet en fælles energimærkning der dækker alle boliger i foreningen denne kan hentes her.Sælger har ansvar for energimærkningen

Det er sælgers pligt at sørge for, at køber får udleveret energimærkningen.

Hvis salget sker via ejendomsmægler, skal sælger fremlægge energimærkningen til ejendomsmægleren inden boligen sættes til salg.

Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier.

Energimærket er gyldigt i 10 år fra udstedelsen.