Om foreningen

Andelsværdi

På foreningens generalforsamling den 28. februar 2024 blev andelsværdien, i henhold til § 5, stk. 2, litra b i Lov om andelsboligforeningen, samt vedtægternes § 15 fastsat til       

     kr. 1.300.006,-

Ved salg af andelen, kan der til andelsværdien lægges værdien af evt. forbedringer, som de er vurderet af foreningens vurderingsmand.

På ovennævnte generalforsamling blev boligafgiften fastsat  uændret til

                     kr. 3.600 pr. måned