Beboerhåndbog

Udestuer / Overdækket terrasse

En udestue eller overdækket terrasse er private tilbygninger, der opføres på den enkelte andels­havers regning og risiko.

Udestuer er dog omfattet af foreningens bygningsforsikring, men eventuel selvrisiko betales af den enkelte..

Opførelse af en udestue eller overdækket terrasse skal skriftligt godkendes af foreningens bestyrelse.
OBS skulle det samlede overdækkede areal af udestue / overdækket terrasse overstiger 50m2 skal der søges og opnås byggetilladelse hos kommunen. Bestyrelsens tilladelse skal vedlægges ansøgningen til kommunen.

Byggetilladelsen skal forevises for bestyrelsen inden arbejdet kan påbegyndes.

En tilbygningen skal vedligeholdes på linje med øvrigt træværk på byg­ningerne, og farvevalget skal holdes inden for foreningens farvekoder.

Ved salg skal den nye andelshaver overtage tilbygningen og vedlige­holdelsen af denne. I modsat fald påhviler det sælgeren at bringe området tilbage til den oprindelige tilstand inden overdragelsen.

Klik på linket og læs, hvad der skal indsendes til kommunen for at opnå en byggetilladelse.

 

Udhuse

Opførelse af et evt. skur i for eller baghaven kræver ikke byggetilladelse, men kun bestyrelsens accept.

Skuret må ikke overstige 10 kvm., højden må max. være 2,5 meter, og skuret skal placeres minimum 2,5 meter fra huset.