Beboerhåndbog

Trailer

Foreningens trailer kan til enhver tid lånes af andelshaverne, når den ikke bruges eller er reserveret til foreningsformål.

Traileren er placeret i foreningens skur på Rubinvej. Nøgle hertil kan lånes hos et bestyrelsesmedlemmer eller hos Flemming Ignjatovic.

Udlån af traileren gælder normalt for 4 timer. Længere udlån skal aftales fra gang til gang.

Udlån udover samme dag kan normalt ikke finde sted.

Det koster 20 kr. at låne traileren for 4 timer.

Man har pligt til at notere navn og adresse på en dertil indrettet withboard tavle, der findes i skuret. Endvidere skal det noteres, på hvilket klokkeslæt traileren vil være tilbage.

I egen interesse skal man have en kopi af registreringsattesten med sig på både det trækkende køretøj samt trailer, når man kører med denne. I modsat fald kan man få problemer med politiet.
Se regler Klik her

Kopi af foreningens trailer registrerings attest kan downloades ved at log ind på hjemmesiden.

Bemærk at trailer er monteret 13 polet stik.