Beboerhåndbog

Parkering

Bortset fra af- og pålæsning, er parkering ved fortovskanten ikke tilladt.

Som andelshaver har man pligt til at indrette parkeringsplads til 1 bil på egen grund.

Parkering henvises til parkeringspladsen på egen grund eller på de fælles P-arealer.

Det er ikke tilladt at parkere køretøjer med en egenvægt over 3.500 kg.

Det er heller ikke tilladt at langtidsparkere campingvogne, trailere og/eller andre, ikke motordrevne, køretøjer på de fælles P-arealer.

Ej heller ikke-indregistrerede køretøjer må parkeres på de fælles P-pladser.