Beboerhåndbog

Havedage

For at holde udgifterne til vedligeholdelse på et så lavt niveau som muligt, indkaldes andelshaverne 2 gange om året til havedag.

Indkaldelse varsles ved en skriftlig besked til hver andelshaver.

Arbejdet på havedagene betragtes som pligtarbejde, hvor der fra hver andelshaver skal lægge minimum 2 timers arbejde.

Hvis en andelshaver udebliver fra en havedag uden gyldig grund, opkræves en afgift på 800 kr. Afgiften betragtes som en del af boligafgiften.

Såfremt man er forhindret på de fastlagte dage kan der aftales en alternativ dag med haveudvalget.

NB. Aftalen skal være lavet inden havedagen.

Vedligeholdelsen af vore græsplæner varetages som frivilligt arbejde af 2 af vore andelshavere.