Beboerhåndbog

Carport

En carport er en private tilbygning, der opføres på den enkelte andels-havers regning og risiko.

Carporte er dog omfattet af foreningens bygningsforsikring, men eventuel selvrisiko betales af den enkelte.

Opførelse af en carport + evt. udhus/skur i forhaven skal skriftligt godkendes af foreningens bestyrelse.
OBS skulle det samlede overdækkede areal af carport+ evt. udhus/skur overstiger 50m2 skal der søges og opnås byggetilladelse hos kommunen. Bestyrelsens tilladelse skal vedlægges ansøgningen til kommunen.

En carport skal vedligeholdes på linje med øvrigt træværk på byg­ningerne, og farvevalget skal holdes inden for foreningens farvekoder.
Ved salg skal den nye andelshaver overtage carport og vedligeholdelsen af denne i modsat fald påhviler det sælgeren at bringe området tilbage til den oprindelige tilstand inden overdragelsen.

NB. Carport og evt. udhus skal bygges således, at gasmåleren har adgang til fri luft. (myndighedskrav). Se også siden "Gasmåler".