Beboerhåndbog

Husorden

Andelshaverens ejendele, deriblandt renovationsstativ, postkasse mv. skal befinde sig inden for på eget område.

Alle boligområder skal være omkranset af ligusterhæk.

Det påhviler andelshaveren at genplante hækplanter, der er gået ud.

Andelshaveren skal drage omsorg for, at området, i og omkring eget boligområde, fremtræder i ryddelig stand.

Andelshaveren har pligt til at holde haven og klippe hækken. Endvidere skal græsrabatten uden for i havesiden slås.

Det er tilladt at holde hund/kat.

Luftning af husdyr skal ske i snor og uden gene for de øvrige beboere og efterladenskaber skal straks fjernes af dyrets ejer.

Det er endvidere ejerens ansvar at hundens gøen ikke er til gene for naboerne.

Støj

Unødig støj skal undgås både ude og inde.

Husk, at vi bor meget tæt, og at naboens musik aldrig er rar at høre på:

Musik bør derfor kun spilles indendørs og helst med lukkede vinduer.

I øvrigt henvises til politivedtægten.

Skal der holdes fest, er det en god ide at informere naboerne forinden.

Brug af støjende maskiner bør kun finde sted mellem kl. 8 og 19 på hverdage og kl. 9–11 og 15–17 i weekender og helligdage.

I øvrigt henvises til Miljøministeriets pjece: ”Nabostøj i hus og have”.